Paslaugos


Konsultacijos

Profesionali psichologinė, logopedinė ir spec. pedagoginė pagalba tėvams ir vaikams padėsianti išspręsti iškylančias problemas.

daugiau

Pažintinių funkcijų lavinimas

Atminties, dėmesio, girdimojo ir regimojo suvokimo bei kitų pažintinių funkcijų lavinimas.

daugiau

Vertinimas

Renkame ir analizuojame informaciją apie vaiko santykį su aplinka, siekdami jam padėti.

daugiau