Konsultacijos


Konsultacijos


  • Pirminė psichologo konsultacija (1,5 val.) - 40 Eur.

  • Pakartotinės Individualios psichologo konsultacijos (50 min.) - 30 Eur.


  • Pirminė logopedo konsultacija / įvertinimas - 25 Eur.

  • Logopedo individualus užsiėmimas (30 min.) - 15 Eur.

  • Logopedo individualus užsiėmimas (45 min.) - 20 Eur.


  • Pirminė spec. pedagogo konsultacija - 25 Eur.

  • Spec. pedagogo užsiėmimas (30 min.)  - 20 Eur.