Inga Baškauskaitė - Boronova
Logopedė

Atlieku vaiko kalbos raidos vertinimą bei kalbos, kalbėjimo ir kitų komunikacijos sutrikimų identifikavimą. Teikiu pagalbą vaikams patiriantiems įvairių kalbos ir kalbėjimo sunkumų, konsultuoju tėvus.


Išsilavinimas

Šiaulių universitete baigiau specialiosios pedagogikos (specializacija logopedija) bakalauro studijas.

Ten pat įgijau edukologijos (specialioji pedagogika) magistro laipsnį.

Esu įgijusi logopedės metodininkės kvalifilacinę kategoriją.


Patirtis

Logopedo patirties įgijau dirbdama švietimo bei sveikatos priežiūros įstaigose su ankstyvojo, ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais kalbos ar kitų raidos sutrikimų.

Atlieku vaikų kalbos raidos ypatumų vertinimą bei kalbos, kalbėjimo ir kitų komunikacijos sutrikimų identifikavimą.

Teikiu pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, taip pat pirmokams antrokams, patiriantiems įvairių kalbos ir kalbėjimo, rašymo bei skaitymo sunkumų:

  • sulėtėjusi kalbos raida,
  • netaisyklingas garsų tarimas,
  • nepakankamas foneminės klausos išlavėjimas,
  • žodyno ribotumas,
  • netaisyklinga gramatinė kalbos sandara,
  • neišplėtota rišlioji kalba.

Ankstyvasis amžius ypatingai svarbus vaiko kalbos raidai. Suteikus visapusišką (pedagoginę, psichologinę) pagalbą ir įveikus sunkumus, kylančius šiuo raidos periodu, galima sušvelninti ar visai įveikti galimus būsimus mokymo(si) sunkumus.

Dirbu mėgstamą darbą, kuriu ir naudoju įvairias žaismingas kalbos ugdymo priemones.

https://www.yesforskills.lt/didysis-lavinamuju-korteliu-rinkinys-mano-zodziai-virs-800-korteliu

Kontaktinis telefonas: +370 674 54505