Inga Baškauskaitė - Boronova


Inga Baškauskaitė - Boronova
Logopedė

Atlieku vaiko kalbos raidos ypatumų vertinimą bei kalbos, kalbėjimo ir kitų komunikacijos sutrikimų identifikavimą. Teikiu pagalbą vaikams patiriantiems įvairių kalbos ir kalbėjimo sunkumų.


Išsilavinimas

2004 metai Šiaulių universitete baigiau specialiosios pedagogikos (specializacija logopedija) bakalauro studijas.

2006 metais ten pat įgijau edukologijos (specialioji pedagogika) magistro laipsnį.

2008 09 18- 2009 12 31 patirties sėmiausi VUVL Vaiko raidos centre.

Esu įgijusi logopedės metodininkės kvalifilacinę kategoriją.


Patirtis

Pastaruosius 14 metų dirbu logopede ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Atlieku vaiko nuo 3 iki 7 metų kalbos raidos ypatumų vertinimą bei kalbos, kalbėjimo ir kitų komunikacijos sutrikimų identifikavimą.

Teikiu pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, taip pat pirmokams patiriantiems įvairių kalbos ir kalbėjimo sunkumų:

  • netaisyklingas garsų tarimas,
  • nepakankamas foneminės klausos išlavėjimas,
  • žodyno ribotumas,
  • netaisyklinga gramatinė kalbos sandara,
  • neišplėtota rišlioji kalba.

Ankstyvasis amžius ypatingai svarbus vaiko kalbos raidai. Suteikus visapusišką (pedagoginę, psichologinę) pagalbą ir įveikus sunkumus, kylančius šiuo raidos periodu, galima sušvelninti ar visai įveikti galimus būsimus mokymo(si) sunkumus.

Dirbu mėgstamą darbą, kuriu ir naudoju įvairias žaismingas kalbos ugdymo priemones.

Jei kilo klausimas: „Ar reikia pas logopedą?“, vadinasi, pats laikas apsilankyti.          

Kontaktinis telefonas: +370 674 54505